Programmering

Programmerings beskrivelser i PDF

Programmering av Mentor 800 og 1200 FAST motor

Programmering av BASIC 800 NEWTON

Programmering av SX800 – Portåpner

Programmering av kodelås

Programmerings video for Mentor 800/1200

Programmering av posisjoner av Mentor 800/1200 Fast 

Programmering av fjernkontroll til Mentor 800/1200 Fast

Programmering av veggbryter til Mentor 800/1200 Fast

Programmering av justering for motoren sin styrke Mentor 800/1200 Fast

Programmering for å slette alle fjernkontroller Mentor 800/1200 Fast

Programmering for automatisk lukking av Mentor 800/1200 Fast

Programmering for tastelås funksjon av Mentor 800/1200 Fast

Programmering for fotocelle funksjon av Mentor 800/1200 Fast

Programmerings video for Basic 800

Programmering av posisjoner av Basic 800

Programmering av fjernkontroll til Basic 800

Programmering av veggbryter til Basic 800

Programmering av justering for motoren sin styrke Basic 800

Programmering for å slette alle fjernkontroller Basic 800

Programmmering for automatisk lukking av Basic 800

Programmering for tastelås funksjon Basic 800

Programmering for fotocelle funksjon av Basic 800

Programmerings video for Doorhan 1200

Programmering av posisjoner og styrke av Doorhan 1200

Programmering av fjernkontroll til Doorhan 1200

Programmering for å slette alle fjernkontroller. Doorhan 1200

Programmering for å sette automatisk lukking aktiv/passiv Doorhan 1200

Programmering for å justere antall sekunder for automatisk lukking. Doorhan 1200

Programmering for å sette på service varsel etter 2000 åpninger . Doorhan 1200

Programmerings video av kodelås

Standar koder som ligger inne på kodelåsen

Programmere kodelås til Mentor 800/1200 Fast

Programmere kodelås til Basic 800

Endre kode på kodelåsen

Programmeringsvideoer for Life-80

Øvre og nedre grense

Legg til fjernkontroll

Legge til kodelås

Luftestilling verdi og f.kontroll

Slette fjernkontroll

Tilbakestilling av fabrikkinnstillinger

Automatisk stenging

Justering av styrke

Justering av følsomhet

Belysningstid

Rejustering

Innstilling for myk stopp

Innstilling for myk start

Justere nedre trykk sone

Programmeringsvideoer for Shaft 50 PRO

Legge til kodelås

Shaft 50 PRO øvre nedre grense. org fil.youtube

Shaft 50 PRO Valg av driftsmodus. org fil. Youtube

Shaft 50 PRO Valg av autolukking. org fil.youtube

Shaft 50 PRO Valg av motor retning. org fil.youtube 

Shaft 50 PRO Valg verdier. org fil.youtube

Shaft 50 PRO Fin kalibrering øvre posisjon. org fil.youtube

Shaft 50 PRO Fin kalibrering nedre posisjon. Youtube 

Shaft 50 PRO Legge til fjernkontroll. org fil